Přísloví o dětech

Ani otec k dětem, jako Bůh k lidem.

Blázni a děti jsou ty jediný, který stojí za to, aby jim člověk pomáhal.

Cikán děti vede za svědky.

Cikánovy (kovářovy) děti nebojí se jisker.

Cizí chléb dětem houska.

Co děti činí? Co při otci vidí.

Čtyřlistý hoch jistý, pěti děti, šesti štěstí.

Dal Bůh dítky, dáť i na dítky.

Deset dětí, deset Nátur.

Děti – sladká radost.

Dětí jako kuželek a chleba jako drahý masti.

Děti jsou požehnáním rodiny.

Děti jsou stupně do nebe.

Děti povídají, co činí, staří co jsou činili, blázni co by činili, stateční, co by rádi činili, rozumní, co činiti sluší.

Dítě a opilého Pán Bůh střeží.

Dítě špiní a dere, matka šije a pere.

Dítě za ruku, matku za srdce.

Dítky jsou chudině živý poklad.

Dlouhé nitě, líné dítě.

Do domu plného dětí ďábel nevkročí.

Dobrý otec k dětem, dobrý u Bůh lidem.

Domy dítkám staví rodičův požehnání, ale boří je jejich zlořečení.

Dvoje děti svedeny, vždy jedny zkráceny.

Chceš-li tajnou věc aneb pravdu vyzvěděti, blázen, dítě, opilý o tom umějí pověděti.

Chudá matka spíše sedm dětí vychová, než sedmero dětí jednu matku uživí.

Jak ty rodičové své, tak tě uctí dítka své.

Jaký pěstoun, takové dítky.

Jedno dítě pro starost, dvě pro radost.

K dítěti si pomůžeš dřív než k novým kalhotám.

Každé dítě jeden stupeň do nebe.

Kdyby děti měly, co by chtěly, to by nikdy nebečely.

Když se dva malí vezmou, tancujou děti v žejdlíku.

Ke cnosti třeba i od dítěte dej se vésti.

Kůň jest jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem.

Lépe dětí nemíti, než nezbedně chovati.

Lépe jest, aby děti plakaly než otcové.

Malé děti jedí chléb, velké pijí krev.

Malé děti kaši jedí, a velké děti srdce užírají.

Malé děti pijí matce mlíko, velké krev.

Malé děti šlapou po klíně, velké po srdci.

Malé děti, malá starost – velké děti, velká starost.

Malé děti, malá starost.

Manželstvo bez dětí, den bez slunéčka.

Metla vyhání děti z pekla.

Mladá srna, starý srnec, dětí bývá plný hrnec.

Mladá žena, starý muž, na děti nůš.

Na malé děti hadříčky, na velké mašličky.

Na zemoch kožoch, na leto děcko.

Nedá chůva nejlepší kousek dítěti.

Nejspíše blázen a děti pravdu mluví.

Nekazí děti hračky, ale zlý příklad.

Nevyroste dítě, které se netluče.

Od děcek odměnu nežádej, ber, kde ber, ale dávej.

Opilé a děti chrání anděl strážný.

Počasí poznáš po větru, sedláka po dobytku, otce po dětech a hospodáře po čeládce na statku.

Popálené dítě se bojí ohně.

Pravda jest dítě boží.

První polovinu života nám ničí rodiče, druhou děti.

Rodiče by pro děti vycedili krev.

Rodina bez dětí, den bez slunce.

Roditi dítky není trhati kvítky.

Starý muž a mladá žena – jisté děti, mladý muž a stará žena – jisté bití.

Staří lidé jsou jako malé děti.

Staří nejspíš moudrost, děti nejspíš povědí pravdu.

Špatná věc, která děti netěší.

Uč své děti doma kaši jísti.

Uměl si dítky zploditi, uměj též vyučiti.

Umře dítě, umře i kmotrovství.

Všecko jde, jen malé děti se musejí chovat.

Všechno na dětech hoří.

Vychování měkké dělá děti líné.

Z dětí bývají lidé.

Život bez dětí, jídlo bez soli.

Copyright © 2024 Výuka hudby a rozvoj osobnosti dětí | Jan Průcha. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.